Självklart är det Diskriminering!

SVD berättar i en artikel att DO stämmer arbetsförmedlingen sen den senare dragit in ersättningen för en muslimsk man. Orsaken enligt arbetsförmedlingen skall vara att den muslimska mannen inte skakade hand med en kvinnlig företagsrepresentant och därmed, enligt arbetsförmedlingen, agerat på ett sätt som gjort att han inte fick den praktikplatts han sökt hos företaget.

Arbetsförmedlingens tolkning är alltså att denna muslimska man, genom att inte ta i hand utan istället hälsa genom att ta sig för bröstet och bugat, tackat nej till praktikplatsen. Att företaget i fråga menar att skälet till varför han inte fick praktikplatsen var bristande kompetens och erfarenhet tycks inte spela någon roll.

En stor mängd bloggar har tagit upp frågan och de flesta tycks anse att mannen får skylla sig själv. Och att han agerat fel som inte tagit kvinnan i handen. Personligen håller jag med. Självklart har han agerat fel som inte anpassat sig till den kultur han lever i och hälsat på det sätt som är vedertaget i det land han bor i. Men detta gör inte arbetsförmedlingens agerande rätt.

Bristande social kompetens kan knappast vara ett skäl för indragen ersättning. Skulle så vara fallet tror jag att många fler arbetslösa borde bli av med sin ersättning.

En av de få bloggare (LasseB) som håller med om att detta är diskriminering skriver om arbetsförmedlingens skäl att det är: ?Ett konstigt resonemang som i det här fallet enbart beror på mannens religion alltså är arbetsförmedlingens resonemang diskriminerande eftersom ingen mer än arbetsförmedlingen anser att det är mannens eget fel?.

För det är just det som är den springande punkten. Arbetsförmedlingen tolkar mannens misslyckande att få en praktikplatts som orsakat av en oförmåga att skaka i hand. Detta trotts att företaget angivit andra skäl. Självklart är det möjligt att företaget ljuger och att den kvinnliga representanten med rätt blev förolämpad och därför tyckte att manen var olämplig som praktikant. Men detta gör inte att arbetsförmedlingen fritt får stänga av folk bara på grund av ett kanske.

Det är ju trotts allt fullständigt möjligt att den kvinnliga representanten tyckte att mannens bugande (istället för handskakande) var en exotisk gest och inte alls förolämpande. Eftersom detta är minst lika möjligt som att hon blev förolämpad så blir ju arbetsförmedlingens tolkning inget annat än diskriminerande.