Du får vad du betalar för

DN's ledarsida önskar man idag att utbildning skall premieras. Framför allt vill man ha större lönespridning.

Lönespridning har i sig inget egenvärde, men eftersom utbildning kostar. Dels i form av lån och dels i form av utebliven inkomst. Så måste man ju inse att brist på lönespridning leder till en inkomstspridning. Eftersom inkomsten i detta fall blir lägre sett under ett liv. så i detta fall bestraffas de som utbildar sig, eller ska vi säga de som utbildar sig "fel" dvs som till sjuksköterskor.


Kanske har också lönenivån något med kvalitet att göra? Eller är det för långt att gå? Kanske får man vad man betalar för och låga löner till sjuksköterskor kan ju leda till sämre vård möjligen?


Låt mig göra en jämförelse med lärare. Jan Björklund jämför gärna Svenska skolans prestationer med Finland. Vilket förståss är intersant, och lite olika slutsatser dras. Vår kära skolminister har uppenbarligen dragit slutsatsen att vad skolan behöver är mer disciplin. Men kanske är det som behövs högre lön. Trotts allt jämfört med Finland har Svenska lärare mycket lägre lön, framför allt blir skillnaden större med tiden.


Kanske får man vad man betalar för.


Borg säger regn: Vem ska få mer?

Regeringens egen ekonomiske metrolog Anders Borg skriver ner prognosen för BNP tillväxten för 2008 och 2009. Det ska vist inte bara blir lite växlande molnighet utan nu är det dessutom risk för regn. Men stor lycka i rosenbad, det dåliga vädret gör ju att man kan investera i moderiktiga paraplyer.


Så nu kan alltså Borgs vårbudget vara mindre åtstramad. Undra vilka man ska kasta pengar på denna gång. En sak är i alla fall säkert det lär inte bli oss studenter.


Partiet är dött länge lever partiet!

Partierna förlorar medlemmar och just idag finns artiklar i både DN och SVD där Mona uttrycker sin oro för framtiden.


Tyvärr har socialdemokraterna idag precis över 100 000 medlemmar. Något som förvånar mig, men då främst att så många fortfarande är medlemmar. För egentligen varför ska du vara medlem?


Problemet med dagens partier är att det är svårt att påverka. Det krävs långt engagemang, och arbete för att kunna komma till en sådan position att man kan föra fram sina åsikter. Detta är i sig ett problem. Vad värre är så är få, i alla fall ungdomar, är allmänpolitiskt engagerade utan snarare intresserade av enstaka frågor.


För att kunna locka nya medlemmar och då framför allt unga behövs nya sätt att organisera partierna. Personligen tror jag på att man måste tillåta folk att engagera sig mer inom enskilda intresseområden istället för att med hull och hår svälja hela ideologin på en gång. Sen bör man nog också öppna upp för mer lösa förbindelser. Måste man vara medlem i ett parti för att framföra åsikter?


Dags att kapa bland officerarna?

Försvaret får endast föra över 170 miljoner från mattrialanslag till sin rörliga verksamhet, det här är mer än en halv miljard mindre än vad försvaret velat. Förklaringen från regeringen är att man inte vill få mer hållbara lösningar. Något som låter logiskt. Försvarsmakten är idag en kollos på lerfötter. Det finns på tok för stor andel skrivbordsofficerare om man jämför med andra länder. Och självklart kostar äldre officerare en massa pengar.

Försvarsmaktens förslag till besparingar har varit att dra in på värnpliktsutbildning, minska flygtid och låta fartygen stanna i hamn. Det är i längden inte hållbart. I stället borde man skära bord de officerare som inte längre behövs. Kanske borde man börja på HKV och göra sig av med ett antal generaler och överstar?

Nyare inlägg